TRÉNINGEK


Time menedzsment tréning:


A time menedzsment nem csak arról, sőt elsősorban nem arról szól, hogyan tudunk minden feladatot bezsúfolni munkaidőnkbe, vagy abba az időkeretbe, amit képesek vagyunk munkánk elvégzésére fordítani.

E tréningünk lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők megtanulják, több szempontból is rangsorolni, kategorizálni feladataikat. Elsajátítják a delegálással kapcsolatos ismereteket, az időrabló cselekvések elhagyásának technikáját, az idő-hatékony kapcsolattartás technikáit munkatársakkal, beosztottakkal egyaránt. Így képessé válnak a valóban fontos és sürgős feladatok kiemelésére, a munkaidő hatékony megtervezésére.


Munkahelyi pszicho-terror kezelése:

A mobbing, azaz munkahelyi pszicho-terror számos formában jelenhet meg egy-egy szervezet kapcsolati rendszerében. Okai lehetnek személyesek, a munkahely szervezeti kultúrájából, csoportdinamikájából következőek, vagy társadalmi gyökerűek. Bárki lehet áldozata és - mivel gyakran nem ismerik fel – bárki lehet elkövetője is. Okai, megjelenési formái, alanyai sokfélék lehetnek, két közös vonása azonban minden mobbing folyamatnak van. Egyrészt kárt okoz elszenvedőjének. Pszichés problémák, vagy pszichoszomatikus úton akár konkrét megbetegedés formájában, a munka világából történő kiszoruláshoz is elvezethet. Ezzel együtt a munkahelynek – akár a szervezeti kultúra, akár a hatékonyság oldaláról vizsgáljuk – szintén kárt okoz.

Tréningünkön a résztvevők megismerkedhetnek a munkahelyi pszicho-terror kialakulásának okaival, megjelenési formáival, a mobbing elleni küzdelem fázisaival és módszereivel.


Konfliktus, mint a munkahelyi eredményesség egyik motorja:


A konfliktusokra sokan úgy tekintenek, mint kerülendő szituációra, melyből igazán győztesként nem lehet kikerülni. Időt, energiát rabol el a megoldása, a kudarc esélyét hordozza magában. Ezek a vélelmek természetesen általában tapasztalatok útján alakultak ki, megélt élmények erősítik valamennyit. Pedig a konfliktus – megfelelő kezelése mellett – a szervezeti hatékonyságot erősítő tényező lehet. A konfliktus helyzet energiát szabadít fel, mely – akár csak a nukleáris, a víz, vagy a szél energiája – csak akkor rombol, ha kontrollálatlanul zúdul ránk. Amennyiben megfelelő módon irányítjuk áramlását, a munka eredményességét javíthatja.

Tréningünkön megismerheti a konfliktusok kialakulásának gyökereit, valamint a feloldás olyan módjait, melyek nem romboló, hanem a konstruktív hatást erősítő módon irányítják a konfliktushelyzetben feltörő energiákat. 


Közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetők képzése:


2012-ben közel 206.000 ember foglalkoztatására nyílik lehetőség a közfoglalkoztatás rendszerén belül. Annak érdekében, hogy a mozgósított humán és anyagi források felhasználása a lehető leghatékonyabb módon legyenek alkalmazva, olyan vezetőkre van szükség a közvetlen munkavezetői, illetve középvezetői szinten, akik rendelkeznek a közfoglalkoztatásban munkát vállalók motiválásához, problémáik felismeréséhez, megelőzéséhez, vagy kezeléséhez szükséges ismeretekkel. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor nagyobb munkacsoportokat irányítanak.

Tréningünk az alapvető vezetői ismeretek mellett az előítéletek és a konfliktushelyzetek kezelésére, a motivációs lehetőségek és a megfelelő kommunikációs formák kialakítására készít fel.

 

KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNINGEK

 

Ügyfélszolgálati tréning:


Minden jól működő szervezet igyekszik magáról olyan képet kialakítani, mely híven tükrözi küldetését, és a lehető leghatékonyabban szolgálja céljai elérését. Törekszik arra, hogy ügyfelei elégedetten gondoljanak kapcsolatukra. Ezért nagyon fontos a hatékony ügyfélszolgálati kapcsolattartás, függetlenül annak formájától.

Ez a tréning az ügyfélszolgálati munkatársak kommunikációs készségét, ezen belül elsősorban az aktív figyelemhez, a kialakuló bizalmi viszonyhoz, valamint a konfliktus helyzetek kezeléséhez szükséges tudást és kompetenciákat fejleszti.


Hatékony prezentáció:


Az emberek közötti kapcsolat egyik speciális fajtája az előadás, vagy prezentáció. Nem csak azért speciális, mert nagyobb számú hallgatósághoz szólhat az előadó, de azért is – és ez talán a legfontosabb sajátosság – mert nagyon sokat lehet nyerni, vagy bukni egy-egy alkalommal. A siker, vagy bukás közötti határvonal néha egészen keskeny.

Azért, hogy ne a véletlenen múljon az eredmény, e tréningünkön az alapvető technikai és kommunikációs fogásoktól az apró, de annál fontosabb trükkökön keresztül a mesterfogásokig sokféle módszert és eszközt megismerhet. Ezen felül tét nélkül próbálhatja ki tudását, szerezhet tapasztalatot e tréningünk során.


A konstruktív elutasítás módjai:


Üzleti tárgyalások, egy értékesítési folyamat, akár ügyfélszolgálati tevékenység során egyaránt fontos, hogy a résztvevő felek képesek legyenek akár szervezeti, akár saját érdekeikkel ellentétes igényeket úgy kezelni, hogy a visszautasítás egyértelmű legyen, de a másik félben továbbra is maradjon meg a szándék az adott probléma rendezésére, ne szakadjon meg vele a fennálló kapcsolat.

Tréningünkön megismerkedhet olyan kommunikációs eszközökkel, tárgyalási taktikákkal és technikákkal, melyek e célt szolgálják.


Konfliktus – ezen belül erőszak alkalmazásával fenyegető – helyzetek kezelése a kommunikáció eszközeivel:


Számos olyan szakma létezik, melynek gyakorlása során az ott dolgozók az átlagembereknél gyakrabban találkoznak mások agresszivitásával, verbális fenyegetésével, vagy kerülnek akár tettlegességgel fenyegető szituációba.

E szakmák gyakorlói számára nyújt hasznos ismereteket ez a tréning, mely a verbális és a nonverbális elemeken túl, az agresszió csökkentésére alkalmas egyéb technikák, fogások bemutatását, gyakorlását teszi lehetővé. Az agresszió szerepének csökkentése egy-egy konkrét helyzetben, nem csak az alaptevékenység ellátását teszi eredményesebbé és biztonságosabbá, de a konkrét helyzetben szereplő felek oldalán megjelenő „ügyfél megelégedettség” is javulhat.