TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG


Szervezetfejlesztés:


A munkahely, munkaszervezet igény szerinti átvilágítását követően a megrendelő által meghatározott célkitűzések elérése érdekében végrehajtandó változtatásokra dolgozunk ki alternatívákat, vagy konkrét javaslatokat, projekt terveket. Ezen belül pl. megváltozott munkaképességű dolgozók hatékony beillesztésére történő felkészítést, munkakörelemzést, a menedzsment, vagy a dolgozók generációs, képzettségi, vagy egyéb sajátosságaihoz alkalmazkodó motivációs, képzési stratégia megalkotását is elvégezhetjük.


Biztonsági tanácsadás:


Több évtizedes – a rendőrség valamennyi tevékenységi körére kiterjedő – szakmai és vezetői gyakorlatra alapozva, a verseny- és közszféra, a kutatás-fejlesztés speciális igényeit, sajátosságait ismerve és szem előtt tartva az átlagosnál nagyobb hatékonysággal végezhetjük e tevékenységünket. Ezen belül, meglévő, élőerő és/vagy technikai eszközök alkalmazásával kialakított védelmi rendszerek hatékonyságának, költséghatékonyságának felülvizsgálatát, biztonsági, adat- és információvédelmi szabályzatok elkészítését, korszerűsítését.