COACHING


Egyéni coaching


A coaching során olyan támogató magatartást biztosítunk ügyfelünknek, mely segíti Őt, aktuális problémájának leküzdésében, kérdésének megválaszolásában. Mindezt nem tanácsadással, hanem saját tudásának, képességeinek és érzéseinek tudatosításával és fókuszálásával érjük el. A coaching folyamat – az ügyfél igényétől, illetve a feldolgozandó témától a függően – 6-10 alkalommal megtartott, alkalmanként 60-90 perces coaching ülésből áll.


Több résztvevős coaching


Team coaching – mely azonos munkahelyen, azonos problémamegoldásán, vagy feladat el-végzésén dolgozó munkacsoport tevékenységét teszi hatékonyabbá. A coach – facilitátor, a team tagjait meghatározott szintű coach technikák alkalmazására készíti fel, a coaching üléseken a megoldandó részfeladatok megvalósításához szükséges lépéseket, feltételeket ezeknek a technikáknak az alkalmazásával határozza meg a csoport úgy, hogy tagjainak tudása a lehető leghatékonyabban kapcsolódjon össze. A tudás így nem csak összeadódik, de meg is sokszorozódik. A coach – facilitátor a folyamatban a szükséges ismeretek átadása mellett, a csoport hatékony együttműködéséhez szükséges dinamika kialakulását és fenntartását biztosítja.

Csoportos coaching – melyben különböző munkahelyek közel azonos munkakört betöltő tagjai dolgoznak együtt, segítve egymást a coach szemlélet és képességek megismerésében, az egyéni fejlődést szolgáló kitűzött célok elérésében. A coach – az egyén biztonságát, a csoport hatékony működését és a célok eléréséhez megfelelő ütemet biztosítja.

Action learning (akció alapú tanulás) – melyben a résztvevők mindegyike, saját munkahelyi problémáját oldja meg a csoport segítségével. A folyamatban a résztvevők három szinten szereznek új ismereteket. Tanulnak saját magukról – azaz fejlődik az önismeretük. Coaching technikákat és módszereket tanulnak meg, ez által olyan új képességekre tehetnek szert, melyeket akár vezetőként, akár munkatársként egyéni fejlődésük és szervezetük fejlesztése vonatkozásában is hasznosíthatnak. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban az aktuális probléma megoldásához is eljutnak a coaching folyamat végére.